Domovská stránka Novinky Detekce překročení čáry

Detekce překročení čáry

15. 1. 2023
Detekce překročení čáry

Praktické použití
 
Tato funkce umožní spuštění alarmu na základě překročení uživatelem definované čáry a určeného směru pohybu objektu.

Požadavky na instalaci
 
1. Vyhněte se velkým objektům, které mohou zapříčinit chyby při detekci.
 
2. Úhel sklonu kamery by měl být nejméně 20° mezi osou objektivu kamery a horizontem.
 
3. Rozsah zobrazení je dán ohniskovou vzdáleností objektivu a montážní výškou kamery. Minimální počet detekovatelných pixelů je 40*40px na obrazovce o FullHD rozlišení (1920*1080px)

Požadavky na scénu
 
1. Scéna musí být fixní, kamera se nesmí pohybovat.
 
2. Kamera musí být nainstalovaná na místě s dobrým výhledem a bez silného zadního zdroje světla, jež by mohlo působit rušivě.
 
3. Vyhněte se oblastem s třesoucími se listy, pohybujícími se stíny nebo s vyšším výskytem ptactva, mohly by ovlivnit přesnost detekce.
 
4. Vyvarujte se scén se světelnými odlesky, jež mohou způsobovat např. brýle, dlaždice a vodní plochy.
 
5. Scéna by měla obsahovat pouze jeden objekt.
Doporučené scény ✔️
Výška Počet pixelů Záběr
6 metrů 200 30°
3 metry 220 17°
 

Poznámka: Principy detekce narušení, vstupu do prostoru, opuštění oblasti, poflakování se, shromažďování lidí, rychlého pohybu a parkování jsou stejné jako u detekce překročení čáry, obdobné jsou i požadavky na scénu.

Doporučené scény ✔️
Scény s jednoduchým a jasným pozadím, dostatečným osvětlením, s velkým kontrastem mezi objektem a pozadím, a bez blokování výhledu.
Nedoporučované scény ❌
1. Scény bez dostatečného osvětlení, noční venkovní scény.
 
2. Scény s více objekty.
 
3. Scény s příliš malými či velkými objekty nebo jiné rušení, např. světlem.
 
4. Scény s množstvím šumu.
 
5. Scény s častým blokováním.
Popis nastavení ⚙️
 
Detekční čára nesmí být v blízkosti hrany obrazovky, detekce směru překročení nastavte dle Vaší potřeby, nastavení citlivosti musí korespondovat s velikostí objektu.
1572364902
Detekční oblast: Můžete nastavit až čtyři detekční čáry, každou s vlastní citlivostí a směrem detekce.
 
Časový práh (s): Pokud objekt překročí čáru ve směru šipky předvolby, pravidlo se spustí. Hodnota může být A-> B, B-> A a A B.
 
Citlivost (Velikost detekovaného objektu): Hodnota se pohybuje od 1 do 100. Vyšší hodnota znamená, že lze detekovat menší objekt. Minimální velikost je 40 pixelů. Menší hodnota znamená, že lze detekovat větší objekt.
  • © ATIS KOUKAAM a.s.