Domovská stránka Novinky Vniknutí do prostoru

Vniknutí do prostoru

16. 1. 2023
Vniknutí do prostoru

Praktické použití
 
Funkce umožňuje sledovat definovanou oblast a vyhlásit poplach v případě narušení oblasti.

Požadavky na instalaci a scénu
 
1. Vyhněte se velkým objektům, které mohou zapříčinit chyby při detekci.
 
2. Úhel sklonu kamery by měl být nejméně 20° mezi osou objektivu kamery a horizontem.
 
3. Rozsah zobrazení je dán ohniskovou vzdáleností objektivu a montážní výškou kamery. Minimální počet detekovatelných pixelů je 40*40px na obrazovce o FullHD rozlišení (1920*1080px)
Doporučené scény ✔️
Výška Počet pixelů Záběr
6 metrů 200 30°
3 metry 220 17°
 

Poznámka: Principy detekce narušení, vstupu do prostoru, opuštění oblasti, poflakování se, shromažďování lidí, rychlého pohybu a parkování jsou stejné jako u detekce překročení čáry, obdobné jsou i požadavky na scénu.

Doporučené scény ✔️
Scény s jednoduchým a jasným pozadím, dostatečným osvětlením, s velkým kontrastem mezi objektem a pozadím, a bez blokování výhledu.
Nedoporučované scény ❌
1. Scény s nepříznivými faktory, jako jsou příliš malé objekty, příliš tmavé obrazy a další rušivé faktory v detekční oblasti.
 
2. Scény s velkou změnou osvětlení během detekce, to znamená, že jas na levém a pravém obrázku se velmi liší. V úkolu se osvětlení scény výrazně mění a ztemnění scény je větší než 30.
Popis nastavení ⚙️
 
Detekční čára nesmí být v blízkosti hrany obrazovky, detekce směru překročení nastavte dle Vaší potřeby, nastavení citlivosti musí korespondovat s velikostí objektu.
1572364902
Detekční oblast: Lze nastavit až čtyři oblasti s nezávislými časovými prahy, citlivostí a procenty. Prostor může být ohraničen trojúhelníkem až šestiúhelníkem.
 
Časový práh (s): Čas po který může objekt setrvávat v prostoru detekce, aniž by byl spuštěn alarm.
 
Procenta: Poměr velikosti objektu k detekční oblasti.
 
Citlivost: Určuje velikost objektu, který lze detekovat. Pokud je citlivost nejvyšší, nejmenším detekovatelným objektem bude objekt o velikosti 40 pixelů.
  • © ATIS KOUKAAM a.s.